Thay đổi các thông số kỹ thuật về mực từ của máy photocopy Ricoh MP 4005

Tiêu đề:      Thay đổi các thông số kỹ thuật về mực từ của máy photocopy Ricoh MP 4005
Chuyên mục:      Sáng kiến cải tiến
Tác giả:      Nguyễn Thị Phượng (chủ biên)
Số trang:      0
Đánh giá:      0 
Hình ảnh:      no-img_eng.png