Sáng: 7h:00' - 11h:15' | Chiều: 13h:30' - 16h:45' | Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ