STT

Tài liệu

Tác giả

NXB

Năm XB

ĐVT

SL

1

Quốc gia khởi nghiệp

Dan Senor & Saul Singer

Thế Giới

2021

Cuốn

3

2

Kinh điển về khởi nghiệp

Bill Aulet

Lao Động

2022

Cuốn

3

3

GT Kinh tế vi mô nâng cao

Tô Trung Thành

ĐHKTQD

2022

Cuốn

5

4

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Hoàng Văn Hải

ĐHQGHN

2022

Cuốn

3

5

Digital Marketing-Chiến lược là lược đi để chiến

Nguyễn Tiến Huy

Dân Trí

2022

Cuốn

3

6

Chủ động trong thế giới bị động

Diêm Hiểu Vũ

Thế Giới

2021

Cuốn

3

7

Sức mạnh của tập trung

Jack Cànield

C.Thương

2021

Cuốn

3

8

Khoa học và nghệ thuật của việc ra quyết định

Rex V.Brown

T.Niên

2021

Cuốn

3

9

Học cách sống tự lập-Kĩ năng vàng cho HS trung học

Liu Yong

Kim Đồng

2021

Cuốn

3

10

Marketing B2B sáng tạo-Innovative B2B Marketing

Simon Hall

Hồng Đức

2021

Cuốn

3

11

No.1-Chat với startups-Từ ý tưởng đến gọi vốn thành

Lê Mỹ Nga

ĐHKTQD

2021

Cuốn

3

12

Kinh tế và quản lý bất động sản

Đoàn Dương Hải

Tài Chính

2022

Cuốn

2

13

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

Adam Khoo

Phụ Nữ

2021

Cuốn

3

14

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

Hoàng Khắc Lịch

ĐHQGHN

2021

Cuốn

4

15

(BC) Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế

Hoàng Khắc Lịch

ĐHQGHN

2021

Cuốn

3

16

Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực

Annie Duke

Thế Giới

2021

Cuốn

3

17

Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án

Đoàn Dương Hải

Tài Chính

2022

Cuốn

3

18

GT hành vi người tiêu dùng

Vũ Huy Thông

ĐHKTQD

2022

Cuốn

2

19

Làm việc từ xa từ A đến Z-Work together anywhere

Lisette Sutherland

Lao Động

2020

Cuốn

3

20

Kinh doanh trong thời đại 4.0

Sunil Gupta

ĐHKTQD

2021

Cuốn

2

21

Giáo trình quản trị học

Trần Dục Thức

Tài Chính

2021

Cuốn

5

22

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Ngô Kim Phượng

Tài Chính

2021

Cuốn

5

23

Toàn thư tâm lý học

Motofumi Fukahori

Thế Giới

2021

Cuốn

3

24

(KèmTK)Kế toán hành chính sự nghiệp

Mai Thị Hoàng Minh

Kinh Tế

2022

Cuốn

5

25

Kĩ năng đọc thông minh biến thông tin thành sức mạnh

Intitute

T.Niên

2021

Cuốn

3

26

Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh

Mai Lan Hương

Đà Nẵng

2021

Cuốn

2

27

(LC) New Toeic-5 Actual Tests

Tuấn Kiệt

T. Niên

2021

Cuốn

5

28

(RC) New Toeic-5 Actual Tests

Tuấn Kiệt

T. Niên

2021

Cuốn

5

29

Công sở-Tự học đàm thoại tiếng Anh

Tri Thức Việt

Hồng Đức

2021

Cuốn

2

30

Giới từ tiếng Anh

Mai Lan Hương

Đà Nẵng

2021

Cuốn

2

31

Phương pháp luyện nói tiếng anh lưu loát

Moon Nguyễn

Dân Trí

2022

Cuốn

2

32

Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

Mai Lan Hương

Đà Nẵng

2021

Cuốn

2

33

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh với bài tập & đáp án

Mai Lan Hương

Đà Nẵng

2021

Cuốn

2

34

Cách biến đổi câu trong tiếng Anh

Mai Lan Hương

Đà Nẵng

2021

Cuốn

2

35

(K.CD) Tomato Toeic Speaking Flow

Kim Hyeonju

Tồng Hợp

2021

Cuốn

5

36

YBM Start Toeic Listening

Lê Thị Cẩm Nhung

Dân Trí

2021

Cuốn

5

37

YBM Start Toeic Reading

Lê Thị Cẩm Nhung

Dân Trí

2021

Cuốn

5

38

Giáo trình quản trị bán hàng

Vũ Minh Đức

ĐHKTQD

2017

Cuốn

3

 

 

 

 

 

Tổng

123