'Muốn theo kịp và bứt phá, thì chúng ta phải vượt lên chính mình. Muốn vượt lên chính mình, chúng ta phải tự trang bị kiến thức, kỹ năng, nhất là xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống, công việc. Những điều ấy luôn có trong những trang sách', thư Bộ trưởng viết.